Technická specifikace

K provozování informačního systému plusPortal je potřeba mít instalováno a zprovozněno následující prostředí:

Operační systém Windows. Podporované operační systémy jsou:

Microsoft Windows Server 2003 SP2
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7

V případě implementace IS plusPortal musí být zprovozněna Internetová Informační služba (IIS) a zapnuto rozšíření ASP.NET využívající .NETframework verze 4

Databázový server MS SQL Server, minimální edice Express s podporou SQL server autentikace.
Podporované verze:

MS SQL Server 2005
MS SQL Server 2008
MS SQL Server 2008 R2

Na klientských stanicích je vyžadován internetový prohlížeč a v případě plusPortalu i přístup k webovému serveru s aplikací plusPortal. Podporované internetové prohlížeče:

MIE 7
MIE 8
MIE 9
FireFox 3.5
FireFox 3.6
FireFox 4.0

Nároky na HW prostředky jsou dány požadavky jednotlivých výše uvedených SW systémů.

Vazba na jiné systémy

Kompas2 Vám umožní se napojit na jakýkoliv jiný informační systém v rámci společnosti (např.SAP, HELIOS Orange, QI). Jako příklad můžeme uvést vazbu mezi číselníky zaměstnanců, středisky, čísly zakázek, apod..

Vazbu na jiné systémy obvykle řešíme:

  • SQL vazbou mezi tabulkami
  • Exportem a importem souborů v různých formátech, např. v txt, csv, xls, xml atd.
  • Speciální datovou pumpou
  • Případně zakázkově dle potřeby

Příklad integrace s HR systémem Kompas2 a LMS Moodle a Osobní portál zaměstnance:

Schéma vazeb na systémy

Řekli o nás

SKLÁRNY MORAVIA, a. s.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly personalistika, vzdělávání, docházka, mzdy a doplňkové moduly dotazy a rekapitulace,… “

Stargo Metal Design s.r.o.

„Vzhledem ke zkušenostem z předešlého zaměstnání jsem i ve firmě Stargo Metal Design s.r.o. podpořila zavedení personálního systému Kompas2, který je spolehlivý, intuitivní a variabilní co do tvorby…

Conta , s.r.o.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly Personalistika, Vzdělávání, Docházka, Mzdy pro 800 zaměstnanců. Protože program upravuje… “

Miele technika s.r.o.

„Kompas2 využíváme pro vedení kompletní personální agendy, vzdělávání, docházky a zpracování mezd už od roku 2003. Při všech změnách, které dynamický růst naší společnosti provázely, byla firma… “

Petainer Czech Holdings s.r.o.

„Kompas 2 je pro nás nástrojem, který nám umožňuje vést evidenci o personálních a mzdových úkonech a činnostech od vyhledávání kandidátů, přes vznik a ukončení pracovních poměrů až po sledování… “

AGADOS, spol. s. r.o.

„Jsem spokojená, nevyměnila bych Kompas2 za nic.“ Marie Urbánková, Agados

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.