Zpracování mezd

Rozsáhlý modul Mzdy Vám poskytne všechny nezbytné funkce pro výpočet měsíčních mezd Vašich zaměstnanců. Zahrnuje správu legislativních podkladů, evidenci mzdových karet zaměstnanců, vlastní zpracování mezd a zpracování výstupů. S modulem Mzdy budete mít také k dispozici univerzální rozhraní pro vstup dat z výroby a výstup pro účetnictví.

Data o docházce můžete získávat z modulu Evidence docházky, napojeného na docházkové snímače, nebo z webové docházky plusPortal

Tiskové sestavy a komunikace s úřady

Modul Mzdy produkuje velké množství tiskových sestav. Samozřejmostí je podpora legislativy ČR a EU, ale sestavy lze libovolně upravovat. Modul Vám umožní produkovat výstupy vyžadované firmou Trexima, jako např. podklady pro pravidelné statistické šetření o mzdách.

Nejvyužívanější přednastavené tiskové sestavy:

 • Rekapitulace mezd
 • Výkazy o daních
 • Doklad o odvodu zdravotního pojištění
 • Hlášení změn na zdravotní pojišťovnu
 • Přehled o platbě pojistného na sociální pojištění
 • Rejstřík nemocenských dávek
 • Mzdové listy
 • Výplatní lístky (různé varianty)
 • Evidenční listy důchodového pojištění ELDP
 • Účetní doklady
 • Potvrzení příjmů
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Potvrzení posledního zaměstnavatele
 • Potvrzení příjmů pro SSP
 • Potvrzení příjmů pro banky
 • Potvrzení o příjmech pro OSVČ
 • Příloha k žádosti
 • Potvrzeni o zdanitelném příjmu
 • Potvrzení výpočtu daně ze závislé činnosti
 • Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění
 • A mnoho dalších

Mzdová karta zaměstnance

 

Propojení s podnikovými systémy

Při zpracování mezd se běžně využívají data produkovaná jinými systémy, jako jsou např. systémy pro evidenci docházky nebo systémy pro vykazování ve výrobě. Mzdový program Kompas má pro tento případ univerzální rozhraní, které bylo s úspěchem použito pro přebírání dat z řady známých systémů, např. DIMENZE++, BAAN, HELIOS Orange, QI, Eurest, Aramark a Anet. Používáte-li jiný systém, vypracujeme řešení na míru. Výsledné propojení se systémem je vždy pohodlné a plně funkční.

Formáty exportů pro bankovní instituce

Opět platí pravidlo dynamičnosti celého systému – výslednou podobu a formát exportu dat lze plně upravit dle Vašich přání.

Nejvyužívanější vestavěné exporty jsou tyto:

 • ABO
 • Best KB
 • CitiBS
 • ZB
 • CFD Cz
 • db-direct

Platby

Součástí Zpracování mezd je i modul Platby, se kterým budete schopni:

 • Sestavit rozpis plateb z mezd za zvolené období
 • Postupné úhrady jednotlivých položek z vybraných účtů a ve vybraných termínech splatnosti
 • Tisknout platební příkazy
 • Přípravy plateb pro Českou spořitelnu
 • Přípravy plateb pro penzijní fondy
 • Evidence deponovaných plateb u soudně nařízených srážek

Shrnutí vlastností

Modul Zpracování mezd Vám umožní:

 • Evidenci mzdových karet zaměstnanců
 • Přebírání dat z personální karty (nástupy, odchody)
 • Načtení dat z docházky a dalších externích evidencí (stravenky, odměny, data z výroby)
 • Tvorbu rozvrhů pracovní doby
 • Uživatelsky definovatelné výpočty mezd
 • Kontrolu a signalizaci chyb při zpracování mezd
 • Podporu agendy penzijního a životního pojištění
 • Podporu výpočtu a sledování exekucí
 • Účtování mezd na střediska a jednotlivé zakázky
 • Veškeré tiskové sestavy potřebné pro komunikaci s úřady (např. ELDP s možností el. přenosu na portál veřejné správy)
 • Valorizaci mezd

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.