Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí práce personalisty ve střední nebo velké firmě.

Kromě vzdělávacího modulu v klasickém pojetí personalistiky (vizte níže) vyvíjíme také modernější webovou aplikaci pro vzdělávání a řešení pro e-learning

Systém Kompas2 s modulem Vzdělávání Vám pomůže v těchto oblastech:

1. Povinná školení ze zákona

Potřebujete zajistit, aby všichni zaměstnanci ve správný čas absolvovali zákonem stanovená školení. Zavčas naplánovat příslušná přezkoušení. A mít vše v pořádku při jakékoliv kontrole. To samé platí i pro povinná firemní školení.

2. Efektivní organizace vzdělávacích kurzů a školení

Uvědomujeme si, že každá vzdělávací aktivita "bolí", protože znamená krátkodobé zpoždění ve výrobě. Proto přichází Kompas2 s účinnými nástroji na minimalizaci časových i finančních nákladů na školení

 • Výběr kvalitních a cenově přijatelných dodavatelů školení
 • Efektivní rozřaďování a seskupování zaměstnanců na jednotlivé termíny školení
 • Průběžné sledování nákladů na vzdělávání (minulých i plánovaných)

3. Adaptační kurzy, zaškolení nových pracovníků

Rychlá adaptace nových zaměstnanců je klíčem k růstu každé společnosti. Mějte stanovený plán vzdělávání pro každého pracovníka už při nástupu do firmy!

4. Plán firemního vzdělávání

Mějte vzdělávání všech zaměstnanců (včetně kontroly nákladů) přehledně na jednom místě!

Jak funguje Vzdělávání v personálním systému Kompas2

1. Definování kvalifikačních požadavků

Kvalifikačním požadavkem může být například:

 • Úvodní školení zaměstnance
 • Školení BOZP
 • Povinná školení řidičů
 • Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/1978 (elektro)
 • Získání certifikátu
 • Zdravotní prohlídky zaměstnanců
 • Individuální a manažerské vzdělávání
 • Osobní rozvoj zaměstnanců

Zkrátka jakákoliv dovednost nebo znalost, kterou zaměstnanec potřebuje, aby zvládal svoji práci. Kvalifikační požadavek je splněn například účastí na školení, praktickým tréninkem, zkouškou, opakovaným přezkoušením atd.

U každého kvalifikačního požadavku můžete stanovit:

 • Obsahovou náplň vzdělávání
 • Dosažitelné úrovně znalostí
 • Zda jde o povinné školení ze zákona
 • Periodicitu školení a přezkoušení

2. Stanovení kvalifikačních požadavků na zaměstnance

Vytvořené kvalifikační požadavky můžete směřovat na konkrétní zaměstnance - k tomu Kompas2 poskytuje řadu pružných funkcí, které činnost urychlují.

Základní školení jako např. BOZP, elektro, školení řidičů atd. můžete naplánovat hromadně všem zaměstnancům na daných pracovních pozicích.

Mimo to můžete jakoukoliv vzdělávací aktivitu naplánovat individuálně jednotlivým zaměstnancům a „ušít" tak požadavky na vzdělávání na míru.

Systém reaguje pružně na nástupy a odchody zaměstnanců.

3. Plán vzdělávání zaměstnanců

 • Dále Vám systém umožňuje vytvořit plán vzdělávání zaměstnanců. Ten spočívá v rozvržení a kalkulaci nákladů a v analýze dopadů na ostatní činnosti.
 • Plán kvalifikační přípravy můžete korigovat a naplánovat k realizaci.

4. Organizace školení, výběr dodavatele školení

 • Výběr dodavatelů školení podle hodnocení a ceny nebo stanovení interního školitele
 • Vytváření studijních skupin podle kapacity školících místností a školitelů
 • Plánování termínů školení, operativní přesuny účastníků mezi termíny z nejrůznějších důvodů
 • Tvorba prezenčních listin
 • Stanovení náhradních termínů v případě neúčasti

5. Zanesení výsledků školících akcí do systému

 • Evidence účastí pro případ kontroly (BOZP a jiné)
 • Základní podklady pro dotace na vzdělávání zaměstnanců

Přesná evidence absolvovaných školení, plnění kvalifikačních požadavků apod. je velmi užitečná. Usnadní Vám kromě každodenního rozhodování také sestavování pracovních týmů, delegování úkolů atd.

Vzdělávání zaměstnanců - vzdělávání akcíVzdělávání zaměstnanců, celkový pohledVzdělávání zaměstnanců, menu

Další užitečné vlastnosti

Kontroly a revize zařízení

Odhlédneme-li od formálních rozdílů mezi člověkem a strojem, je modul Vzdělávání dobře použitelný i pro evidenci předepsaných revizí. Například výtahy, elektroinstalace, požární zabezpečovací systémy, automobily, výrobní stroje a tak dále - všem těmto systémům můžete v rámci modulu Vzdělávání naplánovat lhůty údržby včetně odpovědných osob.

Co potřebujeme k zavedení systému vzdělávání Kompas2?

Modul vzdělávání vyžaduje napojení na evidenci a organizační strukturu zaměstnanců v modulech Personalistika a Organizační struktura.

Kontaktujte naše obchodní zástupce - jsou připraveni konzultovat zavedení systému vzdělávání i ve Vaší společnosti.

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.