Evidence docházky

Chcete-li online evidenci přítomnosti, bude Vám jistě více vyhovovat modul Volno v našem novějším HR softwaru plusPortal. Pro evidenci docházky s možností napojení na docházkové terminály a pro použití ve větších, zejména výrobních podnicích, čtěte dále.

O modulu Docházka

Modul Docházka Vám umožní sledovat pracovní dobu a vyhodnocovat data o přítomnosti zaměstnanců ve firmě a řídit přístupy do vybraných zón. Je napojen na bezkontaktní identifikační systém, který snímá identifikátory zaměstnanců nebo jiných osob.

Modul Docházka jako zdroj pro zpracování mezd

Modul Docházka samozřejmě slouží jako jeden z důležitých zdrojů pro zpracování mezd. Primárně je určen pro spolupráci s modulem Mzdy systému Kompas2, ale obsahuje i univerzální rozhraní, s jehož pomocí lze data z docházky přenášet do jiných mzdových systémů. Docházka Kompas2 tak úspěšně spolupracuje například se zpracováním mezd v systémech HELIOS Orange, PAMICA, PREMIER, AVENSIO, NUGGET, SAP, ABRA, DIMENZE++.

Napojení modulu Docházka na mzdové systémy

Napojení je založeno na XSL transformaci, takže lze snadno produkovat nejrůznější formáty (XML, CSV, RTF, SDF…) a v případě potřeby lze propojení realizovat i na úrovni SQL. Díky tomuto vybavení lze data z docházky využívat v řadě dalších systémů a to nejen pro zpracování mezd. Často se tímto způsobem kombinují data z docházky s daty ze systémů pro vykazování výroby nebo sledování práce v úkolové mzdě.

Příprava podkladů pro zpracování mezd

Kromě evidence docházky zaměstnanců je dalším účelem docházkového systému příprava podkladů pro zpracování mezd. Docházka Kompas2 je v tomto směru vybavena funkcemi, které umožňují navázat jednotlivé časové údaje na libovolné mzdové složky z programu pro zpracování mezd. Díky tomu lze snadno řešit výpočty příplatků za směnnost, různé typy přesčasů, příplatky za práci ve svátek nebo o sobotách a nedělích, příplatky za práci ve ztíženém prostředí a samozřejmě spoustu dalších. Kromě časově závislých složek mzdy může docházka Kompas2 přenášet prakticky libovolné složky, takže ji lze použít i k přípravě podkladů pro různé odměny či prémie.

 

Přehled přes všechny zaměstnance – podřízené z jedné obrazovky Přehled měsíční docházky Přehled měsíční docházky

 

Průběžné schvalování docházky a odměn

Zpracování docházky se dnes v řadě firem neobejde bez různých kontrolních a schvalovacích mechanismů. Docházka Kompas2 Vám v této oblasti nabízí velmi široké možnosti. K dispozici je libovolný počet stupňů schvalování, možnost schvalování per-partes, průběžně v měsíci nebo najednou. V souhrnu si každá firma může najít vlastní způsob dle zažitých zvyklostí.

Zpracování docházky – kompletní obrazovka

 

Kompas2 nesvazuje ruce

Program evidence docházky poskytuje variabilní možnosti také v přípravě výkazů docházky, takže lze vycházet jak z plánovaných, tak skutečných hodnot pracovní doby.

Konto pracovní doby

Používáte-li konto pracovní doby, umožní Vám docházka Kompas2 sledovat saldo hodin v průběhu vyrovnávacího období a v součinnosti s modulem Mzdy Kompas2 pak můžete využít řadu funkcí pro zpracování mezd v režimu konta pracovní doby.

Shrnutí vlastností modulu Docházka

 • Evidenci identifikačních karet zaměstnanců
 • Nastavení přístupových režimů pro každého zaměstnance
 • On-line přehled o přítomnosti zaměstnanců a jeho vyhodnocení
 • Tvorbu rozvrhů pracovní doby
 • Automatické rozpoznání směn podle evidence příchodů a odchodů
 • Možnost volby zpracovatele docházky
 • Přímé napojení na mzdový systém
 • Uživatelsky definovat vazby na složky mzdy
 • Uživatelsky definovat význam tlačítek terminálu
 • Vyhodnocení zpracování docházky (editace, uzamčení zpracování)
 • Samostatná evidence zaměstnanců jiných firem

Přístup k dalším agendám spojených s docházkou

S tímto modulem mohou Vaši zaměstnanci prohlížet nejen docházkové údaje, ale také informace vedené v jejich personálních a mzdových kartách, např:

 • Fond pracovní doby, saldo docházky
 • Evidence přesčasových hodin
 • Proplácení nemocenských dávek
 • Přehled dovolené (čerpání, zůstatek)
 • Přehled o ročním zúčtování daně a srážkách ze mzdy
 • Evidenci vzdělávacích akcí

Modul Evidence docházky je napojen na bezkontaktní identifikační systém.

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.