Hodnocení zaměstnanců

Modul Hodnocení zaměstnanců Vám umožní prvotní nastavení kritérií pro hodnocení pracovníků ve firmě, jejich evidenci a zpracování výsledků hodnocení v daných obdobích. S naším modulem Hodnocení zaměstnanců nebudete omezeni pouze na hodnocení zaměstnanců, ale můžete hodnotit i uchazeče, organizace či dodavatele školení, pokud jsou v systému Kompas2 evidováni.

Systém hodnocení zaměstnanců

Způsob hodnocení ovlivňuje řada nastavení a funkcí. Tato nastavení je možné definovat pro každé období zvlášť. Proto je možné určit stejná pravidla pro vybranou skupinu a zároveň zvolit individuální přístup k hodnocenému pracovníkovi.

Modul Hodnocení umožní

  • Stanovit si metodu, tedy typ hodnocení zaměstnance.
  • Porovnání výsledků hodnocení, u kterých bylo využito více metod.
  • Určit kritéria pro konkrétní metodu hodnocení. Ta jsou plně v rukou tvůrce metody a odpovídají potřebám hodnotitelů a zvyklostem firmy.
  • Nastavit časový plán hodnocení zaměstnance.
  • Tiskové i grafické vyhodnocení výsledků (protokolů) hodnocení pracovníků.

Hodnocení zaměstnanců, karta hodnocení

  

Odměňování pracovníků podle hodnocení

Hodnocení zaměstnanců lze použít spolu se systémem navrhování a schvalování odměn jako podklad pro zpracování mezd a zaměstnanecké benefity. Zpracovávat odměny podle hodnocení zaměstnanců můžete také „online“ pomocí webové aplikace plusPortal (modul Odměny).

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.