Popis a výhody systému

Spolupráce s informační systémemKompas2 je rozsáhlý informační systém určený pro správu a řízení lidských zdrojů. Je navržen na základě dlouholetých zkušeností a s ohledem na příjemné a srozumitelné uživatelské prostředí. Kromě typicky personálních modulů je možné využít i množství nadstavbových funkcí a řešení.

Dynamický systém pro kreativní uživatele

Kompas je vhodný nástroj pro kreativní uživatele – nesvazuje jim ruce nutností dodržovat rigidní postupy, ale umožňuje operativně reagovat na různé situace, které může přinést život personálního oddělení nebo mzdové účtárny. To ovšem neznamená, že je systém nevhodný pro uživatele, kteří raději pracují rutinně – po počátečním nastavení a zaškolení se systémem může pracovat takřka každý bez nutnosti měnit jakékoliv nastavení.

Business intelligence

Systém Kompas může ze shromážděných dat poskytovat užitečné podklady pro správná rozhodnutí (business intelligence). Za tímto účelem je vybaven poměrně výkonným analyzátorem dat, který je součástí každého seznamu zobrazujícího data v uživatelském rozhraní. S jeho pomocí lze určovat požadavky na data z dané oblasti zájmu a k jejich prezentaci využít tabulky na obrazovce, grafy nebo vhodně formátované tiskové výstupy.

Ucelený obsah

Ne každý konkurenční systém má tak široký a současně ucelený obsah. V Kompasu najdete funkce od základních evidencí personálního oddělení, přes hodnocení, vzdělávání personálu, zpracování mezd až po integrované a propracované zpracování docházky.

Vše propojeno a v jednom prostředí.

Funkčnost systému je rozdělena do modulů

Kompas má ve srovnání s některými konkurenty podrobněji zpracované funkce zejména v oblasti personalistiky (u mezd je situace na trhu vyrovnaná). To, co některé systémy řeší např. jednou funkcí či jednoduchou evidencí, máme nahrazeno celým propracovaným modulem. Současně dbáme na to, aby moduly byly společně provázané a práce s nimi byla jednoduchá. Rozdělením funkčnosti do modulů s propracovaným rozhraním jsme docílili toho, že tyto moduly lze využívat i v jiných systémech než pouze v Kompasu. V případě zájmu moduly nastavíme dle Vašich požadavků tak, aby spolupracovaly s Vaším již využívaným systémem.

Modul Docházka

Vysokou přidanou hodnotou systému je integrovaný modul Docházka. Bezkontaktní identifikační systém a nejmodernější technologie snímání (včetně biometrie) Vám umožní pohodlné a podrobné sledování přítomnosti i pohybu na pracovištích, včetně vzdálených pracovišť. Tento modul je také nejčastěji samostatně prodávaným modulem.

eZaměstnanec

Významným přínosem systému je také jeho koncepce tzv. eZaměstnance, která Vám, ať už prostřednictvím jednotlivých on-line kroků, či za použití celistvé webové aplikace plusPortal, umožní jednodušší a rychlejší práci s maximální eliminací „papírové" administrativy.

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.