Personalistika

Modul Personalistika Vám umožní systematickou práci s lidskými zdroji, která je nezbytná k udržení konkurenceschopnosti. Přináší Vám jednoduchou správu evidence zaměstnanců a jejich pracovních vztahů vůči organizaci v přehledném a intuitivním ovládání. Zbavte se ručního vytváření osobních karet, pracovních smluv či dohod a mějte všechny informace o zaměstnancích přehledně na jednom místě. Systém je dynamický – veškeré výstupy maximálně přizpůsobíme Vašim potřebám.

Mladším sourozencem Personalistiky je webová personalistika plusPortal, která dokáže zapojit do personálního řízení firmy široký okruh pracovníků. 

Některé funkce personalistiky Kompas2:

Modul Personalistika Vám zjednoduší:

 • Prvotní evidenci zaměstnance
 • Evidenci a správu osobních karet zaměstnanců a uzavřených pracovních smluv (spojení na zaměstnance, různé průkazy, dosažené vzdělání a závěrečné zkoušky, odborné zkoušky a jejich platnost, evidence prohlídek a jejich platnost atd.)
 • Sledování celého procesu působení zaměstnance u firmy - nástupy a odchody, změny v pracovním či platovém zařazení (vše s možností volby data realizace příslušné změny)
 • Tvorbu dokumentů (pracovních smluv, osobních karet, platových výměrů, zápočtových listů apod.) z předem vytvořených šablon, které jsou v souladu s Vaší firemní kulturou
 • Shromažďování dat pro potřeby oznámení zdravotním pojišťovnám a hlášení změn ČSSZ
 • Sledování průběhu současného (ale i předchozího) zaměstnání a pracovního zařazení včetně délky jeho trvání
 • Úpravu údajů zaměstnanců – celý systém se zaměřuje na snadnou a jednotnou editaci položek
 • Sledování různých jubileí zaměstnanců (odpracované roky, dovršení životního jubilea, odchod do důchodu, u žen včetně zápočtu dětí)
 • Tvorbu vlastních sestav, reportů a statistických přehledů

Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů je také prvotní výběr zaměstnanců a později hodnocení zaměstnanců.

Evidujeme proces působení zaměstnance u společnosti

V systému je zachována informace o celém procesu působení zaměstnance (či uchazeče) již od prvního kontaktu se společností. Modul Personalistika eviduje životní cyklus zaměstnance, nikoliv pouze aktuální stav. Umožní Vám export historie pracovních a platových zařazení a spoustu dalších obdobných operací.

Komunikace s veřejnou správou

S modulem Personalistika můžete automaticky exportovat a odesílat hlášení ČSSZ a zdravotním pojišťovnám. Konkrétně se jedná o tyto formuláře:

ČSSZ

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Přehled o výši pojistného
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

ZP

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele

Hlášení změn ČSSZ v modulu Personalistika

V případě nestandardních požadavků na podobu formulářů oceníte dynamičnost systému Kompas 2 – k přednastaveným formulářům si můžete vytvořit vlastní pomocí jednoduchého editoru.

Kompas 2 nesvazuje ruce

Systém a jeho moduly se řídí platnou legislativou a současně podporují tvořivý přístup při řešení pracovních úkolů.

Osobní karta zaměstnance

Modul Personalistika v osobní kartě zaměstnance eviduje nejen všechny povinné údaje dané zákonem, ale je schopen uchovat množství dalších informací – absolvovaná školení, certifikace a další způsobilosti, různé poznámky jako vzdělání, předchozí zaměstnání, příbuzní, změny jmen, závazky, atd. Obsah osobní karty lze dále rozšířit instalováním přídavných modulů.

Osobní karta zaměstnance v modulu Personalistika Modul Personalistika - přehled zaměstnanců a zdravotních pojišťoven

Systemizace

Systematizace je proces, který specifikuje pracovní pozice a funkční vztahy mezi nimi. Modul Personalistika umožňuje tento proces simulovat rozdělením na tyto části:

 1. Dekompozice řešeného problému
 2. Specifikace lidských prostředků
  V této fázi určíte požadavky na zaměstnance – lze připravit i celý proces náboru (v kombinaci s modulem Uchazeči o zaměstnání).
 3. Vytvoření a rozmístění pracovních pozic
  V této konečné fázi rozmístíte pracovní pozice. Určíte požadavky na kvalifikaci zaměstnance, počet pracovních pozic, rozvrh směn a další.

Dokončením tohoto procesu vznikne ucelený systém, ve kterém jsou připravené pozice pro zaměstnance. Pozice jsou provázány funkčními vztahy. Modul Personalistika do těchto pozic navrhne zaměstnance s žádanou kvalifikací. V kombinaci s modulem Uchazeči o zaměstnání lze připravit nábor zaměstnanců. Nespornou výhodou tohoto přístupu je, že umožňuje vytvářet i testovací sestavy a rozplánovat si tak měsíční výdaje a požadavky na zaměstnance či pracovní pozice.

Systemizace: ukázka organizační struktury v modulu personalistika Systemizace - pracovní pozice v modulu Personalistika


Systemizace zpřehlední strukturu společnosti a usnadní vyhledávání volných míst.

Kvalifikační požadavky na pracovní způsobilost a školení

Mnoho pracovních pozic vyžaduje různé certifikáty a ověření pracovní způsobilosti. Modul Personalistika eviduje a kontroluje ke každé pozici kvalifikační požadavky, které specifikujete. Požadavky lze rozdělit do tematických skupin a tak zjednodušit jejich správu.

Kvalifikační požadavky, modul Personalistika

Pro zaměstnance na určité pozici lze hromadně naplánovat školení (nebo obnovu certifikace, atd.)

Uchazeči o zaměstnání

Pro zjednodušení agendy spojené s příjmem nových zaměstnanců můžete využít modul Uchazeči o zaměstnání. Ten Vám umožní:

 • Vedení přehledné evidence uchazečů o zaměstnání, stejně tak evidence pohovorů
 • Uživatelsky jednoduché nadefinování výběrových kritérií
 • Rychlý výběr vhodného zaměstnance z evidence uchazečů a jeho následné přijetí
 • Úpravu přístupových práv k organizační jednotce

Více o modulu Uchazeči o zaměstnání čtěte zde.

Modul personalistika s modulem Uchazeč o zaměstnání

Hodnocení zaměstnanců

Modul Hodnocení zaměstnanců Vám poslouží k nastavení, evidenci a zpracování výsledků hodnocení v daných obdobích. Hodnocení se neomezuje pouze na zaměstnance, ale lze hodnotit i uchazeče, organizace či dodavatele školení, pokud jsou v systému Kompas2 evidováni. Jednotlivá hodnocení si můžete dle potřeby nastavovat, a to velmi variabilně.

Hodnocení Vám umožní:

 • Stanovit si metodu, která určí typ hodnocení
 • Umožní Vám porovnání výsledků hodnocení, u kterých bylo využito více metod
 • Pro konkrétní metodu určit její vlastní kritéria. Ta jsou plně v rukou tvůrce metody a odpovídají potřebám hodnotitelů a zvyklostem firmy
 • Nastavit časový plán hodnocení
 • Tiskové a grafické vyhodnocení výsledků hodnocení

Bližší informace o modulu Hodnocení zaměstnanců si přečtěte zde.

Modul hodnocení zaměstnance, struktura Modul hodnocení zaměstnance, sumář Modul hodnocení zaměstnance, karta hodnocení

 

Kontaktujte nás

Rádi se seznámíme s Vaší společností a jejím fungováním a nabídneme Vám řešení, které zjednoduší a zpříjemní řízení i HR procesy.

Řekli o nás

Conta , s.r.o.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly Personalistika, Vzdělávání, Docházka, Mzdy pro 800 zaměstnanců. Protože program upravuje… “

Miele technika s.r.o.

„Kompas2 využíváme pro vedení kompletní personální agendy, vzdělávání, docházky a zpracování mezd už od roku 2003. Při všech změnách, které dynamický růst naší společnosti provázely, byla firma… “

Haas Profile, s.r.o.

„Vzhledem ke zkušenostem z předešlého zaměstnání jsem i ve firmě Haas Profile podpořila zavedení personálního systému Kompas2, který je spolehlivý, intuitivní a variabilní co do tvorby přehledných…

AGADOS, spol. s. r.o.

„Jsem spokojená, nevyměnila bych Kompas2 za nic.“ Marie Urbánková, Agados

SKLÁRNY MORAVIA, a. s.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly personalistika, vzdělávání, docházka, mzdy a doplňkové moduly dotazy a rekapitulace,… “

Motorpal, a.s.

„Motorpal, a.s. spolupracuje s firmou PC HELP již od roku 1997. Po první dobré spolupráci, kdy využíval ke komplexnímu řešení mezd a personalistiky informační systém Magic, jsme se rozhodli pro nástupce… “

Rexam Petainer Aš s.r.o.

„Kompas 2 je pro nás nástrojem, který nám umožňuje vést evidenci o personálních a mzdových úkonech a činnostech od vyhledávání kandidátů, přes vznik a ukončení pracovních poměrů až po sledování… “

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.