Průběh spolupráce

 • Obdržení poptávky od Vás
 • Kontakt a přesné zjištění Vašich potřeb
 • Příprava Vašeho řešení a jeho prezentace, projednání navrženého řešení, popř. doplnění požadavků
 • Konkretizace nabídky a její předložení
 • Vypracování studie proveditelnosti (v případě rozsáhlých implementací)
 • Předložení plánu implementace a jeho odsouhlasení Vámi
 • Podpis smluvních dokumentů
 • Implementace informačního systému (instalace, převody dat, konfigurace, nastavení přístupových práv atd.)
 • Školení uživatelů
 • Zkušební provoz (pokud je Vámi vyžadován)
 • Nasazení informačního systému do ostrého provozu
 • Zajišťování služeb na základě servisní smlouvy

Délka implementace je individuální podle rozsahu projektu, od několika dnů po několik týdnů.

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.