Průběh spolupráce

 • Obdržení poptávky od Vás
 • Kontakt a přesné zjištění Vašich potřeb
 • Příprava Vašeho řešení a jeho prezentace, projednání navrženého řešení, popř. doplnění požadavků
 • Konkretizace nabídky a její předložení
 • Vypracování studie proveditelnosti (v případě rozsáhlých implementací)
 • Předložení plánu implementace a jeho odsouhlasení Vámi
 • Podpis smluvních dokumentů
 • Implementace informačního systému (instalace, převody dat, konfigurace, nastavení přístupových práv atd.)
 • Školení uživatelů
 • Zkušební provoz (pokud je Vámi vyžadován)
 • Nasazení informačního systému do ostrého provozu
 • Zajišťování služeb na základě servisní smlouvy

Délka implementace je individuální podle rozsahu projektu, od několika dnů po několik týdnů.

Řekli o nás

Miele technika s.r.o.

„Kompas2 využíváme pro vedení kompletní personální agendy, vzdělávání, docházky a zpracování mezd už od roku 2003. Při všech změnách, které dynamický růst naší společnosti provázely, byla firma… “

SKLÁRNY MORAVIA, a. s.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly personalistika, vzdělávání, docházka, mzdy a doplňkové moduly dotazy a rekapitulace,… “

AGADOS, spol. s. r.o.

„Jsem spokojená, nevyměnila bych Kompas2 za nic.“ Marie Urbánková, Agados

Conta , s.r.o.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly Personalistika, Vzdělávání, Docházka, Mzdy pro 800 zaměstnanců. Protože program upravuje… “

Petainer Czech Holdings s.r.o.

„Kompas 2 je pro nás nástrojem, který nám umožňuje vést evidenci o personálních a mzdových úkonech a činnostech od vyhledávání kandidátů, přes vznik a ukončení pracovních poměrů až po sledování… “

Stargo Metal Design s.r.o.

„Vzhledem ke zkušenostem z předešlého zaměstnání jsem i ve firmě Stargo Metal Design s.r.o. podpořila zavedení personálního systému Kompas2, který je spolehlivý, intuitivní a variabilní co do tvorby…

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.