Novinky / semináře

Aktualizace Kompasu2 - léto 2013

Novou verzí Kompasu2 reagujeme na změny v pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců dle nové legislativy. Dále jsme rozšířili možnosti výpočtu daně pro zaměstnance, které jsou v podniku statutárním orgánem. 

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců

Zákon o specifických zdravotních službách a navazující vyhláška přinášejí od 1. 4. 2013 změny v provádění zdravotních prohlídek zaměstnanců. Perioda zdravotních prohlídek je nově závislá na věku zaměstnance (hranicí je 50 let) a rizikové kategorii pracovního místa, na kterém je pracovník zařazen.

Vydali jsme proto aktualizaci Kompasu2. Změny jsou součástí modulu Vzdělávání, který se kromě vzdělávání hodí i na zdravotní prohlídky zaměstnanců, ale i periodické kontroly přístrojů nebo staveb.

Podrobněji na téma pracovnělékařských prohlídek píše server podnikatel.cz.

Daňoví rezidenti a nerezidenti

Zpracování mezd bylo rozšířeno o výpočet daně pro daňové rezidenty a nerezidenty, kteří jsou v podniku statutárním orgánem a odvod daně se jim počítá jiným způsobem, než ostatním zaměstnancům.

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.