plusPortal: docházka online a bez elektronických snímačů

V souvislosti se zaměstnáním si při slově docházka už jen málokdo představí sešit a tužku u vchodových dveří či v lepším případě "píchačky", tedy mechanické hodiny evidující příchod a odchod pracovníků. Většina firem používá pro sledování přítomnosti svých zaměstnanců elektronickou evidenci v docházkovém systému. Obvykle je jeho součástí i bezkontaktní identifikační systém, který přenáší nasnímaná data do softwaru automaticky. Úplně nový pohled na docházku však přináší webové aplikace, které umožňují získávat podklady pro mzdy buď samostatně - bez jiných softwarů a identifikačních systémů nebo ve spolupráci s nimi. Takovou aplikaci vyvinula i naše společnost PC HELP, a.s. Jedná se o modul Volno, který je součástí komplexnější internetové aplikace plusPortal.

Modul Volno nabízí svým uživatelům netradiční způsob zpracování docházky. Mohou využívat všech výhod spojených s vlastnostmi internetu - nejsou limitování časem, nemusí docházet do kanceláře či jiného místa, na počítač se neinstaluje žádný software, aktualizace a servis jsou mnohem snadnější, apod. Společnost při tom nemusí vynakládat finance na pořízení identifikačních systémů, pokud nechce.

Že to nejde? My to umíme!

Princip takovéhoto řešení spočívá v tom, že se eviduje pouze doba nepřítomnosti a ta se odečítá od plánovaného fondu pracovní doby. Rozdíl pak tvoří odpracovanou dobu. Předem známá nepřítomnost (dovolená) se odesílá ke schválení, neplánovaná (nemoc) se pouze oznámí. Modul počítá s nařízením evidovat počátek a konec jednotlivých směn i přesčasů. Takto pořízenou docházku je možné jednoduše přenést do jiného systému, kde může být např. podkladem pro zpracování mezd.

Výše uvedený způsob evidence ocení především společnosti, které provozují více poboček s menším počtem zaměstnanců a není pro ně rentabilní instalovat docházkový snímač pro každou pobočku zvlášť. Jsou to např. sítě prodejen, výrobny tepla, směnárny, jídelny, apod. Rovněž pro externí mzdové účtárny je toto řešení výhodné - jejich klienti jim prostřednictvím modulu Volno mohou velmi elegantním a transparentním způsobem předávat podklady pro zpracování mezd.

Docházka ve výrobních prostorách

Ne všichni zaměstnanci však mají svůj počítač s vlastními přihlašovacími údaji a ne všichni jsou v práci s počítačem zběhlí, např. pracovníci ve výrobních halách běžně počítačem nedisponují. Modul Volno myslí i na ně a nabízí jim funkčnost pro použití tzv. "počítačového kiosku" - stanoviště s dotykovou obrazovkou. Pracovníci si sem přichází zaevidovat plánovanou nepřítomnost, přičemž pro přihlášení do aplikace mohou použít pouze identifikační prvek (např. kartu nebo klíčenku).

A když i přesto chce firma identifikační systémy?

Modul Volno nachází výborné uplatnění i v provozech, které již mají docházku vyřešenou kompletně, včetně identifikačních a přístupových systémů. Jeho přínosem v takovémto případě je především možnost dopředu plánovat volno, schvalovat ho a řešit případné kapacitní problémy.

Závěrem

PlusPortal je webová aplikace nové generace, která díky svým vlastnostem nabízí uživatelům mnoho zajímavých funkčností. Lze ji využívat samostatně nebo ve spolupráci s jinými systémy. Systémoví pracovníci obvykle nebývají nakloněni propojování softwaru od rozdílných výrobců, protože je tento proces často provázen programovými úpravami a s nimi spojeným dlouhým testováním. K propojení plusPortalu s ostatními systémy však programové úpravy nejsou potřebné díky datové pumpě, kterou aplikace používá pro sdílení dat. To z ní činí univerzálně nasaditelnou aplikaci.

Modul Volno je jen jednou z nabízených funkčností aplikace plusPortal. S využitím dalších modulů lze postavit celý zaměstnanecký portál. Mimo konkrétní oblasti využití, které jsou zatím směřovány především do personalistiky, je možné aplikaci upravit podle přání zákazníka a propojit s ní i zdánlivě nesouvisející agendy. Funkčnost modulů plusPortal vám rádi předvedeme a o dalších možnostech uplatnění aplikace u vás si rádi popovídáme.

PC HELP, a.s.
Obchodní zástupci pro personální software:
Ida Svobodová +420 739 539 439
http://www.kompas2.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.