Reference zákazníků

Motorpal, a.s.

Implementace: 2005
Zástupce zákazníka: Ing. Pavel Nový – ředitel lidských zdrojů

Motorpal, a.s. spolupracuje s firmou PC HELP již od roku 1997. Po první dobré spolupráci, kdy využíval ke komplexnímu řešení mezd a personalistiky informační systém Magic, jsme se rozhodli pro nástupce Magicu tj. informační systém pro řízení lidských zdrojů Kompas.

S poslední verzí programu Kompas tj. Kompas2 jsme spokojeni pro jeho flexibilitu, jednoduchost, a spolehlivost. Výhodou jsou aktualizace programu, které včas zachycují veškeré legislativní změny a naše konkrétní potřeby.

Na systému KOMPAS2 především oceňujeme vytváření vlastních pohledů, které lze pojmenovat, vytváření vlastních sestav a dávkových souborů, jakož i hromadných oznámení externím subjektům a jejich export. Využíváním KOMPASU se zkvalitnily činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, které kladou stále vyšší nároky na administrativu, což zvláště oceňujeme v modulu vzdělávání.

Používáním modulu Docházka, čímž jsme úspěšně nahradili dosavadní systém papírových docházkových karet a ručního zpracování docházkových dat, jsme docílili efektivního zpracování docházky zaměstnanců. Data z docházky se exportují externímu zpracovateli mezd, což přispělo k jejich snadnějšímu a rychlejšímu zpracování.

Řekli o nás

Rexam Petainer Aš s.r.o.

„Kompas 2 je pro nás nástrojem, který nám umožňuje vést evidenci o personálních a mzdových úkonech a činnostech od vyhledávání kandidátů, přes vznik a ukončení pracovních poměrů až po sledování… “

AGADOS, spol. s. r.o.

„Jsem spokojená, nevyměnila bych Kompas2 za nic.“ Marie Urbánková, Agados

Miele technika s.r.o.

„Kompas2 využíváme pro vedení kompletní personální agendy, vzdělávání, docházky a zpracování mezd už od roku 2003. Při všech změnách, které dynamický růst naší společnosti provázely, byla firma… “

SKLÁRNY MORAVIA, a. s.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly personalistika, vzdělávání, docházka, mzdy a doplňkové moduly dotazy a rekapitulace,… “

Haas Profile, s.r.o.

„Vzhledem ke zkušenostem z předešlého zaměstnání jsem i ve firmě Haas Profile podpořila zavedení personálního systému Kompas2, který je spolehlivý, intuitivní a variabilní co do tvorby přehledných…

Conta , s.r.o.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly Personalistika, Vzdělávání, Docházka, Mzdy pro 800 zaměstnanců. Protože program upravuje… “

Motorpal, a.s.

„Motorpal, a.s. spolupracuje s firmou PC HELP již od roku 1997. Po první dobré spolupráci, kdy využíval ke komplexnímu řešení mezd a personalistiky informační systém Magic, jsme se rozhodli pro nástupce… “

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.