Reference zákazníků

SKLÁRNY MORAVIA, a. s.

Implementace: 2003
Zástupce zákazníka: Ivona Petrová – oddělení personalistiky a mezd

Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly personalistika, vzdělávání, docházka, mzdy a doplňkové moduly dotazy a rekapitulace, zálohování dat.

Protože program upravuje řízení lidských zdrojů souhrnně - jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny - je pro naši firmu velkým přínosem. Jsme spokojeni s funkcemi a uživatelským prostředím, které produkt poskytuje. Naše připomínky a požadavky či dotazy jsou Vašimi konzultanty rychle a ochotně řešeny. Velmi kladně hodnotíme rovněž spolehlivý servis a technickou podporu při využívání tohoto systému. Spolupráci s firmou PC HELP hodnotíme jako velmi úspěšnou.

 

Petainer Czech Holdings s.r.o.

Implementace: 2006
Zástupce zákazníka: Jan Dovaly – manažer interních služeb

Kompas 2 je pro nás nástrojem, který nám umožňuje vést evidenci o personálních a mzdových úkonech a činnostech od vyhledávání kandidátů, přes vznik a ukončení pracovních poměrů až po sledování vývoje zaměstnance nebo skupin zaměstnanců. V systému jednoduše vedeme záznamy o požadavcích na pracovní místa o hodnocení zaměstnanců, jejich vzdělávání a další. Díky systematickému uspořádání a propojení personálních a mzdových dat, snadnému přístupu k nim a práci s nimi prostřednictvím volitelných sestav, můžeme vyhodnotit trendy kvalifikace, výkonnosti a například spokojenosti našich zaměstnanců a díky tomu se rozhodovat a provádět opatření na poli personální práce.

Systém funguje také jako informační systém pro vedoucí zaměstnance, kteří tak mají vždy on-line aktuální informace. Uživatelské prostředí je příjemné a interaktivní. Tým společnosti PC HELP je dostatečně přístupný, vybavený a výkonný při implementaci systému, při jeho vývoji a také při řešení našich individuálních požadavků na funkcionalitu systému.

 

Conta , s.r.o.

Implementace: 2002
Zástupce zákazníka: Ing. Zuzana Froňková – HR/GA Manager

Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly Personalistika, Vzdělávání, Docházka, Mzdy pro 800 zaměstnanců. Protože program upravuje řízení lidských zdrojů souhrnně – jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny – je pro naši firmu velkým přínosem. Jsme spokojeni s funkcemi a uživatelským prostředím, které produkt poskytuje. Naše připomínky a požadavky jsou Vašimi konzultanty rychle a ochotně řešeny.

 

Miele technika s.r.o.

Implementace: 2003
Zástupce zákazníka: Mgr. Vladimíra Trávníčková – vedoucí personálního oddělení

Kompas2 využíváme pro vedení kompletní personální agendy, vzdělávání, docházky a zpracování mezd už od roku 2003. Při všech změnách, které dynamický růst naší společnosti provázely, byla firma PC HELP schopna velice pružně reagovat a přizpůsobovat své služby našim potřebám.

Poslední větší zadání se týkalo evidence a bezhotovostních plateb jízdného. Naše firma provozuje autobusovou dopravu zaměstnanců a jednou z podmínek bylo zajištění bezhotovostních plateb za jízdné s přímou návazností na modul mzdy. Dalším požadavkem byla možnost sledovat vytíženost jednotlivých linek. Všechny naše požadavky PC HELP zpracoval a zajistil kompletní řešení pro tuto oblast. Systém evidence a bezhotovostních plateb za jízdné využíváme již rok k plné spokojenosti.

 

Stargo Metal Design s.r.o.

„Vzhledem ke zkušenostem z předešlého zaměstnání jsem i ve firmě Stargo Metal Design s.r.o. podpořila zavedení personálního systému Kompas2, který je spolehlivý, intuitivní a variabilní co do tvorby přehledných sestav. Oceňuji profesionální přístup konzultantů a vedení firmy PC HELP."

Alena Kružíková, Stargo Metal Design s.r.o.

 

AGADOS, spol. s. r.o.

„Jsem spokojená, nevyměnila bych Kompas2 za nic.“

Marie Urbánková, Agados

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.