Reference zákazníků

SKLÁRNY MORAVIA, a. s.

Implementace: 2003
Zástupce zákazníka: Ivona Petrová – oddělení personalistiky a mezd

Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly personalistika, vzdělávání, docházka, mzdy a doplňkové moduly dotazy a rekapitulace, zálohování dat.

Protože program upravuje řízení lidských zdrojů souhrnně - jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny - je pro naši firmu velkým přínosem. Jsme spokojeni s funkcemi a uživatelským prostředím, které produkt poskytuje. Naše připomínky a požadavky či dotazy jsou Vašimi konzultanty rychle a ochotně řešeny. Velmi kladně hodnotíme rovněž spolehlivý servis a technickou podporu při využívání tohoto systému. Spolupráci s firmou PC HELP hodnotíme jako velmi úspěšnou.

 

Rexam Petainer Aš s.r.o.

Implementace: 2006
Zástupce zákazníka: Jan Dovaly – manažer interních služeb

Kompas 2 je pro nás nástrojem, který nám umožňuje vést evidenci o personálních a mzdových úkonech a činnostech od vyhledávání kandidátů, přes vznik a ukončení pracovních poměrů až po sledování vývoje zaměstnance nebo skupin zaměstnanců. V systému jednoduše vedeme záznamy o požadavcích na pracovní místa o hodnocení zaměstnanců, jejich vzdělávání a další. Díky systematickému uspořádání a propojení personálních a mzdových dat, snadnému přístupu k nim a práci s nimi prostřednictvím volitelných sestav, můžeme vyhodnotit trendy kvalifikace, výkonnosti a například spokojenosti našich zaměstnanců a díky tomu se rozhodovat a provádět opatření na poli personální práce.

Systém funguje také jako informační systém pro vedoucí zaměstnance, kteří tak mají vždy on-line aktuální informace. Uživatelské prostředí je příjemné a interaktivní. Tým společnosti PC HELP je dostatečně přístupný, vybavený a výkonný při implementaci systému, při jeho vývoji a také při řešení našich individuálních požadavků na funkcionalitu systému.

 

Motorpal, a.s.

Implementace: 2005
Zástupce zákazníka: Ing. Pavel Nový – ředitel lidských zdrojů

Motorpal, a.s. spolupracuje s firmou PC HELP již od roku 1997. Po první dobré spolupráci, kdy využíval ke komplexnímu řešení mezd a personalistiky informační systém Magic, jsme se rozhodli pro nástupce Magicu tj. informační systém pro řízení lidských zdrojů Kompas.

S poslední verzí programu Kompas tj. Kompas2 jsme spokojeni pro jeho flexibilitu, jednoduchost, a spolehlivost. Výhodou jsou aktualizace programu, které včas zachycují veškeré legislativní změny a naše konkrétní potřeby.

Na systému KOMPAS2 především oceňujeme vytváření vlastních pohledů, které lze pojmenovat, vytváření vlastních sestav a dávkových souborů, jakož i hromadných oznámení externím subjektům a jejich export. Využíváním KOMPASU se zkvalitnily činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, které kladou stále vyšší nároky na administrativu, což zvláště oceňujeme v modulu vzdělávání.

Používáním modulu Docházka, čímž jsme úspěšně nahradili dosavadní systém papírových docházkových karet a ručního zpracování docházkových dat, jsme docílili efektivního zpracování docházky zaměstnanců. Data z docházky se exportují externímu zpracovateli mezd, což přispělo k jejich snadnějšímu a rychlejšímu zpracování.

 

Conta , s.r.o.

Implementace: 2002
Zástupce zákazníka: Ing. Zuzana Froňková – HR/GA Manager

Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly Personalistika, Vzdělávání, Docházka, Mzdy pro 800 zaměstnanců. Protože program upravuje řízení lidských zdrojů souhrnně – jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny – je pro naši firmu velkým přínosem. Jsme spokojeni s funkcemi a uživatelským prostředím, které produkt poskytuje. Naše připomínky a požadavky jsou Vašimi konzultanty rychle a ochotně řešeny.

 

Miele technika s.r.o.

Implementace: 2003
Zástupce zákazníka: Mgr. Vladimíra Trávníčková – vedoucí personálního oddělení

Kompas2 využíváme pro vedení kompletní personální agendy, vzdělávání, docházky a zpracování mezd už od roku 2003. Při všech změnách, které dynamický růst naší společnosti provázely, byla firma PC HELP schopna velice pružně reagovat a přizpůsobovat své služby našim potřebám.

Poslední větší zadání se týkalo evidence a bezhotovostních plateb jízdného. Naše firma provozuje autobusovou dopravu zaměstnanců a jednou z podmínek bylo zajištění bezhotovostních plateb za jízdné s přímou návazností na modul mzdy. Dalším požadavkem byla možnost sledovat vytíženost jednotlivých linek. Všechny naše požadavky PC HELP zpracoval a zajistil kompletní řešení pro tuto oblast. Systém evidence a bezhotovostních plateb za jízdné využíváme již rok k plné spokojenosti.

 

Haas Profile, s.r.o.

„Vzhledem ke zkušenostem z předešlého zaměstnání jsem i ve firmě Haas Profile podpořila zavedení personálního systému Kompas2, který je spolehlivý, intuitivní a variabilní co do tvorby přehledných sestav. Oceňuji profesionální přístup konzultantů a vedení firmy PC HELP."

Alena Kružíková, Haas Profile

 

AGADOS, spol. s. r.o.

„Jsem spokojená, nevyměnila bych Kompas2 za nic.“

Marie Urbánková, Agados

Kontaktujte nás

Rádi se seznámíme s Vaší společností a jejím fungováním a nabídneme Vám řešení, které zjednoduší a zpříjemní řízení i HR procesy.

Řekli o nás

Rexam Petainer Aš s.r.o.

„Kompas 2 je pro nás nástrojem, který nám umožňuje vést evidenci o personálních a mzdových úkonech a činnostech od vyhledávání kandidátů, přes vznik a ukončení pracovních poměrů až po sledování… “

Haas Profile, s.r.o.

„Vzhledem ke zkušenostem z předešlého zaměstnání jsem i ve firmě Haas Profile podpořila zavedení personálního systému Kompas2, který je spolehlivý, intuitivní a variabilní co do tvorby přehledných…

Motorpal, a.s.

„Motorpal, a.s. spolupracuje s firmou PC HELP již od roku 1997. Po první dobré spolupráci, kdy využíval ke komplexnímu řešení mezd a personalistiky informační systém Magic, jsme se rozhodli pro nástupce… “

AGADOS, spol. s. r.o.

„Jsem spokojená, nevyměnila bych Kompas2 za nic.“ Marie Urbánková, Agados

Miele technika s.r.o.

„Kompas2 využíváme pro vedení kompletní personální agendy, vzdělávání, docházky a zpracování mezd už od roku 2003. Při všech změnách, které dynamický růst naší společnosti provázely, byla firma… “

Conta , s.r.o.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly Personalistika, Vzdělávání, Docházka, Mzdy pro 800 zaměstnanců. Protože program upravuje… “

SKLÁRNY MORAVIA, a. s.

„Kompas2 je program zajišťující souhrnné řízení lidských zdrojů. V naší společnosti využíváme moduly personalistika, vzdělávání, docházka, mzdy a doplňkové moduly dotazy a rekapitulace,… “

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.